Wet Privacy (AVG)

Onderstaand overzicht geeft inzicht hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

         Contact- en autogegevens

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS:

         Adviseren, bemiddelen en uitvoeren van zakelijke/financiŽle producten

WANNEER MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

         Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden

         Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

         Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten

         Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden

VERSTREKKEN WIJ UW GEGEVENS AAN DERDEN?
Wij verstrekken uw gegevens zomaar niet aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

         Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

         Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

HOE KUNT U CONTROLE UITOEFENEN OP VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

         Informeren of wij gegevens van u verwerken

         Bezwaar tegen gebruik gegevens

         Overdracht van gegevens

         Aanpassing, beperking en laten wissen van gegevens

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoet komen aan een verzoek.Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen